Het Verbond Bio-ingenieurswetenschappen Gent, of kortweg het Verbond, groepeert alle afgestudeerden van onze faculteit. Het Verbond is een schoolvereniging van het KVIV, de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. Iedereen die lid wordt van het KVIV is automatisch ook lid van het Verbond!

In samenwerking met de verschillende geledingen van de KVIV en in samenspraak met de faculteit, staat het Verbond onder andere in voor de instandhouding van de naam en faam van ons diploma, de naambekendheid ervan en draagt het actief bij in het continu proces van het verbeteren van het lessenpakket.

Een minstens even belangrijk deel van onze energie gaat naar het organiseren van vrijetijdsactiviteiten. Deze dragen sterk bij tot het in stand houden van ieders sociaal netwerk om en rond de faculteit en onder de afgestudeerden. De activiteiten van het Verbond zijn gevarieerd zodat iedereen zich zeker eens aangesproken voelt! Er staan onder andere een aantal jongeren-activiteiten op het programma (zoals een brouwerijbezoek), causerieën wijden je in in boeiende onderwerpen, een reünie-avond zorgt ervoor dat de band met je jaargenoten niet verloren gaat, op de paaseierenraap komt de paashaas eens op bezoek voor de allerkleinsten en op de verbonds-kwis kan je je parate kennis toetsen bij een goede pint.

Tot op één van onze activiteiten ...

Log-in op de UGent alumni databank via deze link: https://tokyoap1.ugent.be/alumni2/welcome.jsf


De voorzitter

Voorzitter

Frederik Lievens
stuur e-mall

Ondervoorzitter

Frank Devlieghere
stuur e-mall

 

Penningmeester 

Tom Smets
stuur e-mall

 

Secretaris

Katleen Anthierens
stuur e-mall

 Bestuursleden Campus Coupure

Jeff Daelman
(Webmaster)

Kristin Van de Velde

Thijs Verbanck


Jan Deschoolmeester

Kristel Peirsman

Luc Petit

Gino De Neve

 

 

Patrick Van Damme

Fillip Pattyn

 Wouter Van Thuyne  Bestuursleden Campus Schoonmeersen

 

 

 

 

 

Chris Callewaert

 

 

 

Mia Eeckhout

 

 

  

 

      

Bestuursleden Campus Kortrijk

Ellen Neyrinck

 

Joël Hogie

 

Caroline Vandenbussche

 


Contact

e-mail: info@vbig.be

Adres:
Het verbond (VBIG vzw)
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Coupure links 653
9000 Gent
Belgium

Voor vragen/problemen met de site

Voor andere vragen

Wijzigen van uw contactgegevens

Lid Worden?

Fijn! U kiest ervoor om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van uw geliefde Faculteit. U ontvangt het Verbondsnieuws en heeft toegang tot onze activiteiten. Bovendien blijft u ook genieten van de volgende voordelen via de alumnusvoordelenkaart van de UGent

Meer informatie