What's new@Coupure: 09 mei 2019

Voedselverpakkingen in onze maatschappij: een vloek of een zegen?

De laatste tijd worden we meer en meer geconfronteerd met zwerfafval in ons milieu. Denk maar aan de grote hoeveelheden aan verpakkingen in de oceaan. Er gaan dan ook stemmen op om het gebruik van verpakkingen aan banden te leggen. Verpakkingen hebben echter ook een aantal belangrijke functies, niet in het minst als beschermende factor naar ons voedsel toe. Maar hoe moeten we nu kijken naar verpakkingen? Dit kan enkel door een ruime blik te hebben op de volledige verpakkingsketen, van grondstof tot afvalverwerking.

In deze lezing worden verschillende aspecten rond voedselverpakkingen toegelicht. Welke functies hebben verpakkingen nu juist? Kunnen bioplastics een duurzame oplossing bieden naar de toekomst toe? Wat met recyclage van verpakkingen? En wat zijn slimme verpakkingen? Deze en andere verpakkingsvragen zullen door prof. dr. ir. Peter Ragaert behandeld worden. En dit steeds geïllustreerd met tal van praktische voorbeelden vanuit zijn expertise als verpakkingstechnoloog aan de Universiteit van Gent en als projectmanager bij Pack4Food.   

Deelnameprijs: 
gratis voor leden VBIG en ie-net
niet-leden betalen 5 euro aan de kassa
 
Inschrijven voor deze lezing is wenselijk, gezien het beperkt aantal plaatsen.

Meer informatie en inschrijven via deze link.

Toegevoegd in de categorie Mei 2019 Terug naar het nieuws overzicht

Contact

e-mail: info@vbig.be

Adres:
Het verbond (VBIG vzw)
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Coupure links 653
9000 Gent
Belgium

Voor vragen/problemen met de site

Voor andere vragen

Wijzigen van uw contactgegevens