Lezing: Gezond eten, gezond ouder worden door Dr. ir. Eric De Maerteleire

De levensverwachting neemt alsmaar toe in België maar de levenskwaliteit niet navenant. Wat is veroudering en door wat wordt dit veroorzaakt? Meer bepaald wat is de rol van de voeding in dit proces?

Veroudering begint reeds voor de geboorte? Waar of niet? Welke belangrijke fenomenen verklaren het fysieke (en mentale) verouderingsproces? Nieuwe wetenschappelijke inzichten en domeinen worden verkend. Wat zijn telomeren? Wat is de rol van epigenetica? En klopt het dat heel veel ziekten ontstaan in de dikke darm: men spreekt van het microbioom. Ieder van deze elementen zullen aan bod komen in deze voordracht.

Maar dat is natuurlijk niet alles. Er worden door de westerse mens zeer veel fouten gemaakt als het over gezonde voeding gaat?

Wat zijn de voornaamste elementen van een gezonde voeding? Is de opname van eiwitten, vetten en koolhydraten voldoende verzekerd en wat zijn de aanbevolen hoeveelheden?

Wat bedoelt men met “gezonde” koolhydraten? Is er een voorkeur voor brood of aardappelen of andere? En als het over vetten gaat, hoeveel mag men ervan opeten per dag en welke zijn de goede en welke vetten worden best beperkt? Welke zijn de ideale verhoudingen van deze hoofdelementen in onze sedentaire samenleving?

Er zijn overduidelijk tekorten aan bepaalde vitaminen en sporenelementen, vooral bij senioren, die hun weerslag hebben op de gezondheid. Al te dikwijls schrijft men bepaalde “ouderdomskwaaltjes” aan het ouder worden zelf toe, terwijl dit dikwijls te wijten is aan tekorten aan bepaalde vitaminen (vitamine D3, vitamine B12, foliumzuur, ...) of sporenelementen (zink, selenium, jodium, …). Bepaalde mineralen, zoals calcium en magnesium, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van allerlei ziekten. Waarin vinden wij deze elementen terug?

Er wordt duidelijk uitgelegd wat de problemen zijn bij tekorten maar ook hoe we deze kunnen verhelpen in de praktijk. Is het correct dat de ideale manier om gezond ouder te worden het ‘Mediterraan Voedingspatroon’ is? En hoe vroeger men hiermee begint, hoe beter?

Hebben voedingssupplementen zin en zo ja, welke en waarom? En wie moet ze nemen, hoe lang en wanneer?

Op deze en een ganse reeks andere vragen en problemen zal worden ingegaan in deze voordracht. Er is nadien gelegenheid tot vraagstelling.

DATUM: 28 januari 2020 - 19u (deuren 18h30)

PLAATS: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen – Gent

Kostprijs: €5 voor niet-leden   - gratis voor leden

Inschrijven noodzakelijk via onderstaand formulier

Toegevoegd in de categorie Januari 2020 Terug naar het nieuws overzicht

Contact

e-mail: info@vbig.be

Adres:
Het verbond (VBIG vzw)
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Coupure links 653
9000 Gent
Belgium

Voor vragen/problemen met de site

Voor andere vragen

Wijzigen van uw contactgegevens