Beste bio-ingenieur, oud-boerekotter, sympathisant

Het Verbond is de vereniging waar afgestudeerde bio-ingenieurs van het Gentse ‘Boerekot’ met elkaar en met de faculteit in contact kunnen blijven.

Het wordt bestuurd door een enthousiaste groep oud-studenten die op vrijwillige basis tijd vrijmaken om de werking van het Verbond te ondersteunen.

Tot op een van onze activiteiten!

Het bestuur


Volgende activiteit

Reünie-avond 2020

Beste alumni, 

We gaan ervan uit dat bij velen zaterdag 28 november 2020 reeds in uw agenda gemarkeerd staat als datum van de reünie van het Verbond. 

Verschillende overwegingen zijn besproken tav organisatie van de reünie in deze Corona-periode. Er zijn reeds wat versoepelingen ingetreden, maar daarna ook weer opnieuw herzien. Momenteel zijn de regels zeker van die strekking dat een evenement van de omvang van de reünie niet zou kunnen plaatsvinden. De situatie verandert dagelijks/wekelijks, waardoor het bijna tot de dag zelf zou koffiedik kijken zijn in welke mate ons evenement zou kunnen plaatsvinden, en indien zo - onder welke vorm.

Na overleg met bestuur en de geëngageerden van de lustrumjaren is beslist de editie van de reünie-avond 2020 met een jaartje uit te stellen en dan in 2021 dubbel jubelarissen te vieren.

Wij hebben reeds bij Salons Montovani een nieuwe datum vastgelegd voor onze dubbel- (hopelijk geen bubbel-) editie. Daarom reeds de nieuwe ‘save the date’ voor zaterdag 27 november 2021 – zet deze al met stip in uw agenda! Een dubbel feestelijke editie voor de afstudeerjaren eindigend op -0 en -5 alsook -1 en -6. Een extra blij weerzien, waarbij wij ook met plezier een extra’tje zullen voorzien!

 
Bekijk alle activiteiten

Onze sponsors...


Contact

e-mail: info@vbig.be

Adres:
Het verbond (VBIG vzw)
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Coupure links 653
9000 Gent
Belgium

Voor vragen/problemen met de site

Voor andere vragen

Wijzigen van uw contactgegevens